Litt om prosessen

Grafikk - etsning:

Jeg arbeider med etsing. Det er en form for dyptrykk, der motivet etses inn inn i trykkeplaten ved hjelp av syre. Jeg bruker både streketsning for å få frem tydelige liner og akvatintetsning for å få frem de ulike valørene i bildene mine.


Alle de grafiske bladene mine starter med flere blyantskisser.


Streketsning:

Når skissen er ferdig overføres den til en lakket sinkplate (trykkeplaten). De linjene jeg vil ha med, risser jeg inn med en rissenål. Det er disse linjene som blir angrepet av syre. Resultatet er dype spor i platen.


Akvatintetsning:

Etter streketsningen strøs et fint lag med harpiks over sinkplaten som smeltes forsiktig til platen. Syra vil nå angripe alle felt på platen som ikke er dekket av harpikskorn eller lakk.

  
Lakking - etsning:

Før akvatingtetsningen starter, lakker jeg over alle de feltene som jeg ikke ønsker skal komme i kontakt med syra. På disse feltene vil heller ikke trykksverten feste seg. Disse felten vil fremstå som helt hvite ved trykking.

Trykking

Trykkeplaten blir påført trykksverte for hånd og et fuktig bøttepapir legges over trykkeplaten til slutt. Da er det klart for å trykke det ene eksemplaret.